FőoldalBemutatkozásPszichotronikaÜzen a testünk ReferenciákMeditációkTanfolyamLinkcsereElérhetőség

 

• Betegséggel üzen a testünk •

A gondolatok és a gyógyulás
A probléma ott kezdődik, hogy a hagyományos orvoslás teljesen be van zárva a Newtoni fizika világába.
Még az elmét sem veszi figyelembe a gyógyítási folyamatban. A teljes orvosi képzés során a hallgatók mindössze 15 percet foglalkoznak a placebo hatással.
A placebo hatás pedig arról szól, hogy az elme képes befolyásolni az egészségi állapotot.
Tehát, ha azt hiszed, hogy egy varázslatos gyógyszer az ami meg fog gyógyítani betegségedből és beszeded, elméd elfogadja ezt a varázsképességet, és meggyógyít, még akkor is ha nem volt más mint egy cukortabletta.
Az már bizonyított, hogy az összes gyógyulás egyharmada a placebo hatásnak köszönhető!
Ezt az oktatásban nem veszik figyelembe, pedig a kutatásokban nagyon is jelen van.
Ez az amit már mindenki ismer vagy hallott róla, de amiről nem beszélnek a könyvek, a tömegmédia, hogy létezik olyan, hogy nocebo hatás .
A nocebo hatás ugyanolyan mint a placebo hatás, kivéve, hogy itt a gondolatok negatívak.
A gondolatok rendkívül erősek, akár pozitívak, akár negatívak. Egy negatív gondolat nem csak megbetegíthet, meg is ölhet.
Ugyan az az ereje, ugyan az a mechanizmusa, mint a gyógyító placebonak.
Pszichológusok elmondják, hogy a legtöbb ember gondolatának 70%-a vagy több negatív és visszatérő. Naponta az emberek gondolataik
70%-ával betegítik magukat! és szenvedést teremtenek az életükben, és nem is figyelnek rá, nem is veszik észre.
Az orvostudomány valójában nem a szabad kutatás területe, mint ahogy azt sokan gondoljuk, mert a pénz irányítja és sajnos a gyógyszergyártó ipar befolyásolja.
Távol tartanak attól, hogy olyan kutatásokat végezzünk amelyek gyógymódjai nem alkalmaznak kémiai anyagokat, gyógyszereket.
Ha azt hirdetnék, hogy az elméd képes meggyógyítani, azt nem lehetne jó pénzért eladni. Nincs érdekében a gyógyszeriparnak, hogy támogassa az ingyenes szabad energia gyógyításokat. Ezért ez a terület nem kap nyilvánosságot, kivéve azt a 15 percet az orvosi képzésben.

A középkorban alapelv volt, hogy a természetnek gyógyító erői vannak (vis medicatrix naturae). Az emberi természetben, azaz a testben is jelentékeny erők rejlenek önmaga meggyógyítására. A gyógyító feladata megkönnyíteni és elősegíteni ezt a folyamatot.

Éppen ezért a beteg egész személyét kell kezelni, az egyént olyan egészként kell szemlélni, aki testi, lelki, szellemi, társadalmi és más tényezők bonyolult egysége. Ebben az egészben tud életre kelni, megnyilvánulni az a mély erő, amely az egész betegséget és a gyógyulási folyamatot elindította, hogy a változás, az átalakulás, az előrelépés az egyéni sorsban beálljon.

Mit üzen a betegség? A betegségek mindig üzenetet hordoznak. Értelmetlen betegség nem létezik, ebből következik, hogy értelmére rákérdezhetünk. A betegséget tünetek jelzik, s ha e jelzéseket helyesen értjük, utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. A tünetek maguk nem betegségek, ezért a világon a legkevésbé az a fontos, hogy a tüneteket megszüntessük. Nagy a különbség a betegség leküzdése és a betegség átváltoztatása között. A tünet leküzdése sosem vezet gyógyuláshoz, ahhoz kizárólag a betegség átalakítása révén juthatunk el.
A betegség - tanulás. A gyógyításnak mindig az a kérdés a kritériuma, hogy mit akar a betegség a beteg tudomására hozni. Mit nem akar az érintett megtanulni? A gyógyításnak éppen ezért a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie, egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. A gyógyulás olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze, amely megbékíti a beteget azzal az archetípussal, őselvvel, amely őt megbetegítette. Tudatunk tágulása, tudatosodás nélkül a gyógyulás nem lehetséges, hiszen a gyógyulás mindig valami hiányzó tudati bekebelezését jelenti. Ez a hiányzó pedig sokszor egy hatni akaró, de elutasított archetipikus energia, amely előre akar vinni, de ehelyett megreked.

A test üzen. Az archetipikus gyógyításnak az is alapelve tehát, hogy valódi gyógyulás csak akkor lehetséges, ha az érintett személy tudatosítja és integrálja nem tudatosított felének (az árnyékvilágának) a tünetben rejtőző részét. Aki a tudatából hiányzó tartalmat megtalálta, annak a tünetei feleslegessé válnak. A tünet maga pedig a tudattalan erők tárházában jelenik meg, s ez voltaképpen maga a test. A test az egész lényünk tükre, mintegy szó szerint a megtestesült tudattalan. A tünetek, az üzenetek megismeréséhez először is szemlélet, egy szimbólumnyelv elsajátítására van szükség, amelynek segítségével a betegség sokkal dimenziógazdagabban értelmezhető.

Mi a helyzet a balesetekkel? A balesetek mögött is sokszor kimutatható rejtett pszichológiai motívum, továbblépni nem akarás, tudat alatti önbüntetés. Az archetípusos gyógyítás tehát azt vallja: nemcsak hogy számos lelki eredetű, de testi tünetet produkáló - ún. pszichoszomatikus - betegség ismeretes, hanem hogy a gyógyítás perspektívája igazából csak az lehet, hogy meg kell találni azt a szintet, amely a lélekkel szoros kapcsolatban van - ha valaki igazán meg akarja oldani a problémát, igazi változásokat akar.

Mágikus gyógyító füvek, szertartások. A gyógynövényekben is archetipikus erők nyilvánulnak meg, mondhatjuk úgy is: hatnak. Egyes gyógynövényeknek azért tulajdonítanak mágikus vagy gyógyerőt, mert égi előképük van, vagy mert egy isten vagy egy hős használta őket.
A magyar hagyományban ilyen például a csabaíre vagy a Szent László füve. Egy monda szerint Csaba hun királyfi a katonáit a csabaíre nevű csodás fűvel gyógyította. A csabaíre, azaz a vérfű mindenféle vérzést elállító tulajdonságáról egyébként más népek mítoszai is szólnak, így a germán és a szláv néphit is ismeri. A Szent László füve, a keresztes tárnics a monda szerint onnan kapta nevét, hogy midőn az országot mirigyhalál (pestis) tizedelte, Szent László imádságával kikönyörögte, hogy az a fű, amelyet kilőtt nyila találomra átszögez, foganatos orvossággá váljék. Így is történt, a betegek meggyógyultak tőle. Ezeknek a gyógynövényeknek a gyógyhatását tehát az is magyarázza, hogy előképüket a mítosz idejében, mintegy teremtő pillanatban találták meg, ahol a szentség áttört valamely jel nyomán a világba. A gyógynövény hatásossága is növelhető, ha bizonyos igéket és mozdulatokat ismételve kiemelik a megszokott térből, időből, felszentelik, továbbá ráolvasásokkal archetipikus erők közegébe helyezik, azok megnyilvánulásának eszközévé teszik.

De így van ez az idővel és a hellyel is: ezért lehet erővel telítetté tenni bizonyos időpontokat, időszakokat (ilyen a gyógyítás szent idejének is számító, a teljes átalakulás, azaz a tökéletes gyógyulás lehetőségét hordozó negyven nap) és helyeket (mágikus kör, küszöb, keresztút, hegytető, forrás mint a gyógyítást segítő szent helyek), mert a rendezett, erővel telített környezet a világ és egyúttal - tőle elválaszthatatlanul - tudatunk gyógyítását eredményezi.

Külön téma az archetípusok kapcsán, hogy a gyógyító is archetípus, ennek életre keltése szintén feladat. Sokszor ez csak úgy lehetséges, hogy az ember maga is keresztülmegy átalakító-beavató folyamaton. Ezért egyetemes archetípus például a sebzett gyógyító, a sámán.
Minderről bővebben már lassan húsz éve is olvashatunk Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke vagy Kurt Tepperwein könyveiben. A közgondolkodásba lassan újból bekerült tehát ez a megközelítés, ám még mindig nem eléggé.

 

Forrás: internet

 

© 2015 Vitál Nikoletta • +36-30/220-82-83• angelvictory@gmail.com